Djurkul

Villkor och regler för läger på Rönninge By


Betalning av lägeravgift
Inom 48 timmar efter er bokning får ni ett mail med en faktura för barnets lägerdeltagande.
Följ betalningsinstruktionerna på fakturan för att bekräfta er plats på lägret.
Vid anmälan närmare än 30 dagar innan lägerstart är betalningsvillkor på fakturan 10 dagar, annars är betalningsvillkoret 30 dagar.

OBS! Vi har nytt BG-nr sedan 2015-09-07! Läs informationen på fakturan noga.

Vid försenad betalning skickas en påminnelse ut, och ni debiteras då 50 kr i påminnelseavgift.
I lägeravgifter utgör 500 kr en anmälningsavgift, denna debiteras även vid avbokning.

Avbokning
Vid avbokning gäller följande:
- Fritt återköp 14 dagar från bokningstillfället
- Vid avbokning senast 30 dagar innan lägerstart återfår ni lägeravgiften exklusive bokningsavgiften om 500 kr. Har lägeravgiften ej betalats skall då en bokningsavgift om 500 kr betalas till oss.
- Vid avbokning närmare än 30 dagar innan lägerstart återbetalas inget. Har lägeravgiften ej betalats skall då hela avgiften betalas till oss.
Avbokningar och återköp skall meddelas oss skriftligen till lager@ronningeby.se

Lägerverksamheten
Föräldrar ansvarar själva om de önskar få sina barn försäkrade. Barn som är skrivna i Täby är normalt sett försäkrade dygnet runt genom kommunen. Mäler i Täby AB tar inte ansvar för detta.
Mäler i Täby AB har försäkrat alla lägerdeltagare genom en kollektiv olycksfallsförsäkring via IF som gäller under tiden de vistas på gården.

Hämtplatser
Hämtning vid Skavlöten innebär den stora parkeringen vid Skavlötens motionsgård i Täby.
Hämtning i Hägernäs station innebär på kolonilotts-sidan av Hägernäs station (där roslagsbanan stannar).
Vid färre än 10 anmälningar förbehåller vi oss rätten att dra in en av hämtplatserna. Den hämtplats dit flest barn anmält sig kommer då vara den hämtplats vi använder.

Inställt läger
Vid färre än 10 anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in lägret. Detta meddelar vi er om senast sju dagar i förväg. Om så sker återbetalar vi hela avgiften. Vi garanterar ej platser på något annat läger åt barnet.

Speciell kost eller allergier
Om barnet kräver speciell kost på grund av allergi eller liknande skall detta anges i anmälningsformuläret. Har detta inte inkluderats vid anmälningen kan vi ej garantera speciell kost åt barnet.

T-shirts
T-shirts finns så lång lagret räcker.

Allt deltagande sker på egen risk.