Djurkul

Försäkringsinformation

Vi på Djurkul tycker att det är viktigt att alla deltagare på våra aktiviteter har god och tillräcklig försäkring.

Täbyungdomar är normalt sett olycksfallsförsäkrade dygnet runt via en kommunal kollektivförsäkring.
Djurkul (Mäler i Täby AB) tar ej ansvar för detta.

Mäler i Täby AB har försäkrat alla lägerdeltagare genom en kollektiv olycksfallsförsäkring via IF som gäller under tiden de vistas på gården.
Vänligen notera att denna försäkring inte täcker skada som uppkommer på väg till eller från aktiviteter (ex. när deltagarna cyklar hem från aktiviteten).


Vi rekommenderar att barnen också är försäkrade utöver detta, exempelvis via en hemförsäkring som täcker ridning och andra hästaktiviteter.
Alla hemförsäkringar täcker dock inte detta. Tala därför gärna med ert försäkringsbolag och kontrollera att er hemförsäkring täcker skador som uppstår vid ridning och andra djuraktiviteter.

För frågor: info@djurkul.se.